Skaitļu virknes | Aritmētiskā progresija | Tests

Virkni, kurā katru nākamo locekli iegūst, ja iepriekšējam pieskaita vienu un to pašu skaitli (diferenci d), sauc par aritmētisko progresiju.

Aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formula ir an = a1 + (n - 1) ∙ d , kur an - progresijas n-tais loceklis, a1 - pirmais loceklis, d - diference.

Aritmētiskās progresijas pirmo n locekļu summa ir Sn =

(a1 + an) ∙ n
2

.

Ja skaitļu virkne (an) ir aritmētiskā progresija, tad jebkurš aritmētiskās progresijas loceklis, sākot ar otro, ir vienāds ar iepriekšējā un nākama locekļa summas pusi.

an =

(an - 1 + an + 1)
2

,kur n ≥ 2.