Skaitļu virknes | Aritmētiskā progresija | Tests

Par skaitļu virkni sauc funkciju, kuras definīcijas apgabals ir visa naturālo skaitļu kopa N vai kāda tās apakškopa.

Skaitļu virkni var uzdot dažādos veidos.

Virknes locekļus parasti apzīmē ar alfabēta mazajiem burtiem, argumentu rakstot kā indeksu. Indekss norāda virknes locekļa kārtas numuru:
f(1) = a1; f(2) = a2; f(3) = a3; f(4) = a4;....

Piemērs

Funkcijas f(n)=2n−3, kur n ∈ N, virknes locekļus iegūst, n vietā liekot tādu skaitli, kāds ir argumenta indekss:
a1 = 2 ∙ 1 − 3 = − 1
a2 = 2 ∙ 2 − 3 = 1
a3 = 2 ∙ 3 − 3 = 3
a4 = 2 ∙ 4 − 3 = 5