Skaitļu virknes | Aritmētiskā progresija | Tests

an =

(an - 1 + an + 1)
2

, kur n ≥ 2, an - n-tais aritmētiskās progresijas loceklis,

an - 1 - iepriekšējais aritmētiskās progresijas loceklis, an + 1 - nākamais aritmētiskās progresijas loceklis.

Piemērs

Ja dota aritmētiskā progresija 2; 6; 10; 14; 18; ...., redzam:
6=(2 + 10): 2
14=(10 + 18): 2
utt.