Skaitļu virknes | Aritmētiskā progresija | Tests

Sn =

(a1 + an) ∙ n
2

, kur Sn - pirmo n locekļu summa, a1 - pirmais aritmētiskās progresijas loceklis,

an - n-tais loceklis, n - virknes locekļu skaits.

Piemērs

Ķermenis brīvā kritiena pirmajā sekundē veic 4,9 m, bet katrā nākamā par 9,8 m vairāk. Aprēķini šahtas dziļumu, ja tas sasniedz tās apakšu pēc 5 sekundēm.

Risinājums:
Pirmais loceklis a1=4,9 m, diference d=9,8 m, locekļu skaits n=5.

Šahtas dziļums ir katrā no piecām sekundēm veikto attālumu summa.

Vispirms jāaprēķina virknes pēdējais loceklis:
a5=4,9+(5−1)⋅9,8=44,1
S5=(a1+a5)⋅52=(4,9+44,1)⋅52=122,5 m

Atbilde: Šahtas dziļums ir 122,5 metri.