Skaitļu virknes | Aritmētiskā progresija | Tests

an = a1 + (n - 1) ∙ d , kur an - progresijas n-tais loceklis, a1 - pirmais loceklis, d - diference.

Piemērs

Dota aritmētiskā progresija (an), kur a1=0 un d=2. Uzrakstīt desmito locekli.

Izdevīgi izmanto vispārīgā locekļa formulu an=a1+d(n−1)

Ja n=10, tad n vietā formulā ievieto 10:
a10=a1+2⋅(10−1)
a10=0+2⋅9
a10=18