Skaitļu virknes | Aritmētiskā progresija | Tests

1) Kura no virknēm ir aritmētiskā progresija?

2) Aritmētiskās progresijas −3; −7; −11; ... nākamais loceklis ir

3) Aprēķini aritmētiskās progresijas nezināmo locekli! ...;17;__;33;...

4) Aprēķini aritmētiskās progresijas 11. locekli, ja dots a1=−0,4 un d=8,6!

5) Kura skaitļu virken ir uzdota rekurenti?

Rezultāts: __