Skaitļu virknes | Aritmētiskā progresija | Tests

1) Ar tabulu.

2) Grafiski.
Jāievēro, ka grafiku veido nevis līnija, bet atsevišķi punkti.

3) Analītiski ar vispārīga locekļa formulu.

Ja cn = n − 1, tad c1 = 1 − 1 = 0, c2 = 2 − 1 = 3, utt.

4) Rekurenti.
Šādi uzdodot virkni ir dotas pirmās virknes skaitliskās vērtības un formula, kas izsaka nākošos virknes locekļus ar iepriekšējiem.

Piemērs.
Dots, ka a1 = 6, an = 2∙ an - 1 − 7. Nosaki a4 vērtību!
Atšķirībā no iepriekšējiem uzdošanas veidiem, ar šo nevar uzreiz noteikt ceturto virknes locekli, vispirms jāiegūst visi iepriekšējie:
a2 = 2 ∙ 6 − 7 = 5
a3 = 2 ∙ 5 − 7 = 3
a4 = 2 ∙ 3 − 7 = − 1

5) Aprakstoši t.i. ar vārdiem.

Piemērs.
Visi naturālie skaitļi, kas sākas ar ciparu 8. Virknes locekļi: 8, 80, 81, 82, ...